Privacy Policy

Behandeling persoonsgegevens


De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. Anylegs BV verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Copyright 2024 Anylegs